obwieszczenia

GK.O.6220.3.2015 o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla pr...

Data publikacji: 
czwartek, 7 Maja, 2015
Przedmiot: 
GK.O.6220.3.2015 o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Zalesienie użytku PsIV na działce nr 266, obręb ewidencyjny Trzepowo, o łącznej powierzchni 0,23 ha, znajdującej się w zasięgu Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu