zamowienia publiczne

Przywidz: Dostawa prasy osadu do istniejącej oczyszczalni ścieków w ramach zadania Budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Przywidz wraz z drogą dojazdową i sieciami doprowadzającymi

Przetargi - dostawy
Ogłoszenie BZP: 
ZałącznikWielkośćPrzesłano
284364 - 2015-ogloszenie-o-zamowieniu.pdf219.98 KB2015.10.23
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ: 
ZałącznikWielkośćPrzesłano
284364 - 2015-odpowiedz-siwz.pdf250.99 KB2015.10.29
Zawiadomienie o wyborze oferty: 
ZałącznikWielkośćPrzesłano
284364 - 2015-wybor-oferty.pdf254.67 KB2015.11.12