zamowienia publiczne

Przywidz: Dostawa prasy osadu do istniejącej oczyszczalni ścieków w ramach zadania Budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Przywidz wraz z drogą dojazdową i sieciami doprowadzającymi.

Przetargi - dostawy
Ogłoszenie BZP: 
ZałącznikWielkośćPrzesłano
307126 - 2015-ogloszenie-o-zamowieniu.pdf218.41 KB2015.11.13
Zawiadomienie o wyborze oferty: 
ZałącznikWielkośćPrzesłano
307126 - 2015-wybor-oferty.pdf336.79 KB2015.11.26