Wydarzenia

Mikroporady dla przedsiębiorców


 

wydarzenia

Konkurs plastyczny pn. „Magiczny Sopot”

Data wydarzenia: 
poniedziałek, 24 Kwietnia, 2017
Młodzieżowy Dom Kultury w Sopocie zaprasza do udziału w V Ogólnopolskim konkursie plastycznym „Magiczny Sopot”. Tematyka prac ma być związana z tytułem tegorocznej edycji – „Sopot pod żaglami”. Udział mogą wziąć dzieci i młodzież w wieku 4-18 lat. Zapraszamy ze swoimi pracami do Gminnego Ośrodka Kultury w Przywidzu. Przystąpienie do konkursu jest realizowane we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Przywidzu. Prace muszą być delegowane z placówki kulturowej lub oświatowej.
Termin nadsyłania prac: 24 kwietnia 2017 (decyduje data stempla pocztowego)
Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:
I kategoria wiekowa: 4-7 lat
II kategoria wiekowa: 8-11 lat
III kategoria wiekowa: 12-15 lat
IV kategoria wiekowa 16-19 lat
Warunki uczestnictwa:
konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół oraz placówek oświatowych o zasięgu ogólnopolskim
warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie samodzielnie pracy plastycznej 
każda praca powinna być opatrzona kartą informacyjną, która powinna zawierać:
a) imię i nazwisko autora
b) kategoria wiekowa, wiek 
b) adres szkoły, placówki delegującej
c) adres mailowy, kontakt telefoniczny
d) imię i nazwisko opiekuna
 
Technika prac plastycznych: 
kredką, pastele, tuszem, farby, kolaż, itp.
obowiązkowy format prac: od A3 do B2 
prace nie mogą być oprawione w „passe partout” (ramkę kartonową)
Prace nie spełniające w/w warunków nie będą brały udziału w konkursie, proszę o przestrzeganie formatów
 
Więcej: 
Gminny Ośrodek Kultury w Przywidzu
83-047 Przywidz, ul. Gdańska 15
tel. 58 682-51-93