kontrola

Kontrola: 02.01.2017 - 02.01.2017

Organ Kontrolujący: 
Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Przedmiot kontroli: 
ZS w Przywidzu - kontrola doraźna
Okres trwania kontroli: 
poniedziałek, 2 Stycznia, 2017

Protokoły kontroli, zalecenia pokontrolne  znajdują się do wglądu u Sekretarza Gminy (pokój 11)