zarzadzenia

Zarządzenie 57/2017

W jakiej sprawie: 
W sprawie zmiany budżetu Gminy Przywidz na 2017 r.