zarzadzenia

Zarządzenie 59/2017

W jakiej sprawie: 
W sprawie udzielenia pełnomocnictwa.