obwieszczenia

Wojewoda Pomorski zawiadamia, że na wniosek z dnia 13.09.2017 r (data wpływu 25.09.2017 r....

Data publikacji: 
wtorek, 26 Września, 2017
Przedmiot: 
Wojewoda Pomorski zawiadamia, że na wniosek z dnia 13.09.2017 r (data wpływu 25.09.2017 r.), inwestora: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin Jeziorna, reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Monikę Szymczuk, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przemysłowych dla inwestycji pn.: "Budowa napowietrznej elektroenergetycznej dwutorowej linii 400 kV relacji Grudziądz-Pelplin-Gdańsk Przyjaźń w zakresie budowy stanowisk słupowych nr 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 66. 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 97, 98, 99, 100, 101, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, oraz rozmieszczenia przewodów pomiędzy słupami 14-27, 28-32, 37-38, 40-50, 66-92, 97-100, 104-br.liniowa SE Gdańsk Przyjaźń"