zarzadzenia

Zarządzenie 62/2017

W jakiej sprawie: 
w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego d/s przeciwdziałania przemocy w rodzinie