zarzadzenia

Zarządzenie 63/2017

W jakiej sprawie: 
w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych Urzędu Gminy Przywidz