aktualnosci

SPRAWOZDANIE Z RAJDU ZRZESZENIA KASZUBSKO-POMORSKIEGO I KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH W PRZYWIDZU

SPRAWOZDANIE Z  RAJDU

ZRZESZENIA KASZUBSKO-POMORSKIEGO I KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH W PRZYWIDZU

 

 

    W dniach 16-17 września 2017 r. odbył się  Rajd „Kaszuby”  członków Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i Koła Gospodyń Wiejskich  w Przywidzu.

  Przedsięwzięcie objął  patronatem Wójt Gminy w Przywidzu Pan Marek Zimakowski.

 Celem rajdu była  : integracja członków organizacji pozarządowych, promocja zdrowego stylu życia, aktywności ruchowej osób różnym wieku i promowanie  historycznych i turystycznych walorów naszej Małej Ojczyzny- Kaszub . Rajd prowadził prezes ZKP Cezary Bach – Żelewski.

W pierwszym dniu  do południa  uczestnicy uczestniczyli w mszy św. w Żukowie odprawianej przez ks. Gackowskiego – wieloletniego proboszcza tej parafii. Zwiedzili  z przewodnikami  dwa zespoły poklasztorne : w Żukowie i Kartuzach. Ponadto obejrzeli eksponaty w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach , a w podziemiach kartuskiego refektarza odpoczęli przy kawie i cieście. Następnie udali się do Sanktuarium Matki Boskiej Królowej Kaszub w Sianowie i pokłonili się Najświętszej Panience. Po południu złożyli wizytę w warsztacie ceramicznym Necla w Chmielnie. Około 16.00 dotarli do drugiego sanktuarium – Swarzewa i pomodlili się przy cudownej figurze Królowej Polskiego Morza. Po zakwaterowaniu i obiadokolacji  w pensjonacie w Jastrzębiej Górze zakończyliśmy dzień spacerem nad otwartym morzem w promieniach zachodzącego słońca..

Drugiego dnia po śniadaniu i wizycie w rozewskiej latarni morskiej uczestniczyliśmy w porannej świątecznej  mszy świętej w puckiej farze. Obejrzeliśmy pomnik generała Hallera upamiętniający zaślubiny Polski z morzem /po latach zaborów/.
Zwiedzaliśmy stary rynek   z jego ratuszem ,zegarem kwiatowym i kamienicami. Następnie przejechaliśmy do Wejherowa – perełki wśród miast kaszubskich. Z przewodnikiem obejrzeliśmy nowy gmach Filharmonii Kaszubskiej , a z jego dachu – „pokładu kutra” panoramę miasta. Następnie zwiedziliśmy starówkę , a w barokowym kościele pw. św. Anny z cudownym obrazem Matki Boskiej  weszliśmy nawet  do  ponad 350 letnich krypt założycieli miasta / nasz kaszubski „mały Wawel”/. Po obiedzie i kawie kontynuowaliśmy zwiedzanie Wejherowa- tym razem Kalwarii Wejherowskiej z położonymi na morenowych wzgórzach 26  przepięknymi kaplicami obrazującymi mękę Chrystusa.

Pogoda i humory nam dopisały.

                                                                Tekst i zdjęcia: Cezary Bach - Żelewski