zarzadzenia

Zarządzenie 64/2017

W jakiej sprawie: 
W sprawie zmiany budżetu Gminy Przywidz na 2017r.