zarzadzenia

Zarządzenie 67/2017

W jakiej sprawie: 
W sprawie zmiany zarządzenia w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Przywidz