Najnowsze aktualności

Mikroporady dla przedsiębiorców


 

aktualnosci

Kolejna edycja zawodowego kursu kwalifikacyjnego – PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ

CENTRUM                       EDUKACJI

MANAGER

 

04-026 Warszawa, al. Stanów Zjednoczonych 51, sekretariat p.506

tel.: 602 232 879           e-mail manager@szkolenia-manager.pl         tel. (22) 517 77 40

 

Centrum Edukacji  MANAGER zaprasza na

kolejną edycję

ZAWODOWEGO  KURSU  KWALIFIKACYJNEGO

 

PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ

 

Od września 2012 r. nie ma już naboru do szkół dla dorosłych, które

prowadzą kształcenie zawodowe. W to miejsce wprowadzono kursy.

Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu. Następnie przystępują do egzaminu zawodowego i otrzymują od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej świadectwo potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

 

Uzyskanie potwierdzenia kwalifikacji zawodowych jest przydatne

przy ubieganiu się o dotacje z UE: „młody rolnik” itp.

 

Kurs ma zasadniczą przewagę nad edukacją w systemie szkolnym;

zdobycie kwalifikacji będzie możliwe w krótszym czasie

 

Termin kursu:   22 kwietnia  – 17 listopada  2018 r.

 

Kurs realizowany będzie w formie weekendowej:

zajęcia w soboty i niedziele

 

Koszt: 1700 zł  z możliwością wpłaty w 3 ratach

/udział w zajęciach, materiały edukacyjne, egzamin/

 

Miejsce: CE MANAGER Warszawa al. Stanów Zjednoczonych 51

 

tel. (22) 517 77 40  lub 602 232 879

fax  (22) 517 77 39

e-mail manager@szkolenia-manager.pl

NAJKRÓTSZA DROGA DO UZYSKANIA KWALIFIKACJI

W ZAWODZIE ROLNIK

/kurs w formie zaocznej/

 

Minimalna liczba godzin na kwalifikacyjnym kursie zawodowym jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji.

W przypadku kursu zawodowego prowadzonego w formie zaocznej liczba godzin wynosi 65% liczby minimalnej.

/ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2011r.   w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego/.

 

Osoby posiadające minimum trzyletni staż pracy w gospodarstwie

/potwierdzone  podpisem np. sołtysa, wójta/ mogą być zwolnione z praktyki zawodowej. Decyzja taka leży w gestii dyrektora szkoły,

ośrodka szkoleniowego.

/Dz.U.  z 2007 r., poz.843 /

 

Ilość godzin udziału w kursie w formie zaocznej dla osoby zwolnionej z praktyk wynosi 220 godz.

 

Osoby, które nie mają praktyki muszą liczyć się z dodatkową ilością

godzin /w przypadku kursu prowadzonego w formie zaocznej jest to

400 godz./.

 

Aby uzyskać kwalifikacje rolnicze należy ukończyć kurs oraz

przystąpić do egzaminu.

 

Można ukończyć kursy /oraz przystąpić do egzaminu/ z kilku

kwalifikacji – ale nie jest to konieczne.

 

Uczestnikami kursu kwalifikacyjnego mogą być osoby które ukończyły szkołę ponadgimnazjalną. Ale uzyskanie kwalifikacji tą

drogą jest oczywiście możliwe także  dla osób z wykształceniem  wyższym.