obwieszczenia

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.2.2018.DA z dnia 02 marca ...

Data publikacji: 
piątek, 2 Marca, 2018
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.2.2018.DA z dnia 02 marca 2018 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie linii kablowej nn na działkach nr 60/1, 60/2, 61, 62/13 położonych w obrębie ewidencyjnym Stara Huta, gmina Przywidz oraz modernizacji słupa linii napowietrznej na działce 60/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Stara Huta, gmina Przywidz