ogloszenia

Przedmiotem zamówienia jest "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru, w ramach projektu - "Termomoderni...

Data publikacji: 
wtorek, 6 Marca, 2018
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru do projektu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Przywidz
Przedmiot ogłoszenia: 
Przedmiotem zamówienia jest "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru, w ramach projektu - "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Przywidz" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 10 Energia Działania 10.1 Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT, Poddziałania 10.1.1 Efektywność energetyczna mechanizm - ZIT - wsparcie dotacyjne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Załączniki: