podstrona

Azbest

Azbestowe archiwum

Informacja o zadaniach z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest zrealizowana w latach ubiegłych:

2017 rok

 • okres realizacji zadania to rok 2017
 • całkowity koszt zadania WFOŚ/D-/III-25/186/2017/AZBEST-2017 wynosił  - 8446,49 zł
 • kwota uzyskania dofinansowania z innych źródeł, w tym wkład własny – 2724,49 zł
 • kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Gdańsku – 5722,00 zł
 • całkowita ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu 14,91 Mg

2013 rok

 • okres realizacji zadania to rok 2013
 • całkowity koszt zadania WFOŚ/D-/III-25/263/2013/AZBEST_S/2013 wynosił - 4 900,00 zł
 • kwota uzyskania dofinansowania z WFOŚiGW w Gdańsku – 4 900,00zł
 • kwota uzyskania dofinansowania z innych źródeł, w tym wkład własny – 0,00 zł
 • całkowita ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu 12,7 3 Mg
 • ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu z zadań dofinansowanych przez WFOŚiGW w Gdańsku -12,73 Mg
 • całkowity koszt zadania WFOŚ/D-/III-25/157/2013/AZBEST /2013 wynosił  - 1 568,00 zł
 • kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Gdańsku - 1 097,00 zł
 • ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu z zadań dofinansowanych przez WFOŚiGW w Gdańsku 1,96 Mg

2014 rok

 • okres realizacji zadania to rok 2014
 • całkowity koszt zadania WFOŚ/D-/III-25/173/2014/AZBEST/2014 wynosił  - 1 0809,67 zł
 • kwota uzyskania dofinansowania z innych źródeł, w tym wkład własny – 0,00 zł
 • kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Gdańsku - 1 0485,00 zł
 • całkowita ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu 23,00 Mg
 • ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu z zadań dofinansowanych przez WFOŚiGW w Gdańsku 1,96 Mg


2015 rok

 • okres realizacji zadania to rok 2015
 • całkowity koszt zadania WFOŚ/D-/III-25/261/2015/AZBEST-2015 wynosił  - 24 884,98 zł
 • kwota uzyskania dofinansowania z innych źródeł, w tym wkład własny – 3 732,75 zł
 • kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Gdańsku – 21 152,23 zł
 • całkowita ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu 48,05 Mg

2016 rok

 • okres realizacji zadania to rok 2016
 • całkowity koszt zadania WFOŚ/D-/III-25/131/2016/AZBEST-2016 wynosił  - 6 379,97 zł
 • kwota uzyskania dofinansowania z innych źródeł, w tym wkład własny – 957,00 zł
 • kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Gdańsku – 5 422,97 zł
 • całkowita ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu 13,28 Mg