zamowienia publiczne

Przywidz: opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przywidz

Przetargi - usługi
Ogłoszenie BZP: 
ZałącznikWielkośćPrzesłano
128652-2013-ogloszenie-o-zamowieniu.pdf175.47 KB2013.04.03
Dokumentacja: 
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ: 
ZałącznikWielkośćPrzesłano
128652-2013-odpowiedz-siwz.pdf611.6 KB2013.04.10
Zawiadomienie o wyborze oferty: 
ZałącznikWielkośćPrzesłano
128652-2013-wybor-oferty.pdf741.39 KB2013.04.15