kontrola

Kontrola: 27.07.2012 - 27.07.2012

Organ Kontrolujący: 
Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura w Gdańsku
Przedmiot kontroli: 
Prowadzenie stałego rejestru wyborców w Urzędzie Gminy Przywidz
Okres trwania kontroli: 
piątek, 27 Lipca, 2012

Protokoły kontroli, zalecenia pokontrolne  znajdują się do wglądu u Sekretarza Gminy (pokój 2,6)