zamowienia publiczne

Przywidz: Rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Piekle Dolnym z wykonaniem przyłączy do działek 58/12, 58/14, 42/43, 42/42

Przetargi - roboty budowlane
Ogłoszenie BZP: 
ZałącznikWielkośćPrzesłano
75681-2013-ogloszenie-o-zamowieniu.pdf171.87 KB2013.05.14
75681-2013-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.pdf135.96 KB2013.06.19
75681-2013-ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf234.7 KB2013.06.19
Dokumentacja: 
ZałącznikWielkośćPrzesłano
SIWZ435.31 KB2013.05.14
75681-2013-specyfikacja-techniczna.pdf10.45 MB2013.05.14
75681-2013-przedmiar.pdf2.26 MB2013.05.14
75681-2013-projekt2-opis.pdf1.82 MB2013.05.14
75681-2013-projekt2-rys-1.pdf1.54 MB2013.05.14
75681-2013-projekt2-rys-2.pdf3.36 MB2013.05.14
75681-2013-projekt2-rys-3.pdf6.22 MB2013.05.14
75681-2013-projekt2-rys-4.pdf213.25 KB2013.05.14
75681-2013-projekt2-rys-5-do-9.pdf165.39 KB2013.05.14
75681-2013-projekt3-opis.pdf837.98 KB2013.05.14
75681-2013-projekt3-rys-1.pdf1.54 MB2013.05.14
75681-2013-projekt3-rys-3.pdf6.22 MB2013.05.14
75681-2013-projekt3-rys-4-i-5.pdf59.23 KB2013.05.14
Zawiadomienie o wyborze oferty: 
ZałącznikWielkośćPrzesłano
75681-2013-wybor-oferty.pdf721.31 KB2013.06.04