zamowienia publiczne

Przywidz: Dostawa kamienia łamanego oraz betonowego gruzu kruszonego dla Gminy Przywidz, woj. pomorskie

Przetargi - dostawy
Ogłoszenie BZP: 
ZałącznikWielkośćPrzesłano
235940-2013-ogloszenie-o-zamowieniu.pdf173.34 KB2013.06.19
235940-2013-ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf145.3 KB2013.07.19
Dokumentacja: 
ZałącznikWielkośćPrzesłano
SIWZ277.87 KB2013.06.19
Zawiadomienie o wyborze oferty: 
ZałącznikWielkośćPrzesłano
235940-2013-wybor-oferty.pdf1.66 MB2013.07.09