zarzadzenia

Zarządzenie 25/2013

W jakiej sprawie: 
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na: dostawę kamienia łamanego oraz betonowego gruzu kruszonego dla Gminy Przywidz.