Najnowsze aktualności

 • KOMUNIKAT nr 2

  Dodano 2017-11-15

  18 listopada zostanie przeprowadzona wymiana wodomierzy w miejscowości Przywidz Osiedle 700-lecia więcej

 • UWAGA

  Dodano 2017-11-16

  W piątek 17.11.2017r. WYJĄTKOWO punkt bezpłatnych porad prawnych w Przywidzu będzie czynny w godzinach od 9.00 do 13.00. Za z więcej

 • Obchody Dnia Niepodległości 11 listopada w Przywidzu

  Dodano 2017-11-15

  Dzień 11 listopada to wyjątkowe i bardzo ważne święto w kalendarzu każdego Polaka. więcej

Mikroporady dla przedsiębiorców


 

aktualnosci

Podpisaliśmy TRÓJSTRONNE porozumienie (AWFiS/UIIIW S.O.S./Gmina Przywidz)

W dniu 10.02.2014 roku podpisane zostało porozumienie pomiędzy Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku reprezentowaną przez prof.nadzw.dr hab. Waldemara Moska, Uniwersytetem Trzeciego Wieku S.O.S Przywidz reprezentowany przez Prezes Helenę Iwanicką oraz Gminą Przywidz reprezentowaną przez Wójta Marka Zimakowskiego.

Jest to porozumienie ramowe w sprawie objęcia patronatem Uniwersytetu Trzeciego Wieku S.O.S Przywidz przez Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Patronat jest wyróżnieniem honorowym, podkreślającym szczególny charakter współpracy.

W porozumieniu określono następujące zadania Stron w ramach patronatu m.in.:

- podejmowanie działań prowadzących do zainteresowania i poszerzenia wiedzy członków Stowarzyszenia z zakresu aktywizacji zdrowotnej oraz wszechstronnego rozwijania sprawności fizycznej

- wymiana doświadczeń oraz podejmowanie wspólnych inicjatyw i projektów edukacyjno-sportowych

- udzielenie pomocy naukowej i dydaktycznej przez wykładowców i lektorów AWFiS (m.in. prowadzenie przez kadrę AWFiS zajęć naukowo-dydaktycznych, udział członków Stowarzyszenia w wybranych zajęciach prowadzonych przez AWFiS, wspólne działania informacyjne i promocyjne)

- umożliwienie uczestnictwa członkom Stowarzyszenia w konferencjach, sympozjach, zjazdach wskazanych przez AWFiS

- udział członków stowarzyszenia w wybranych przez strony projektach realizowanych przez uczelnię

- umożliwienie współpracy z jednostkami organizacyjnymi AWFiS w zakresie poszerzenia wiedzy dotyczącej pozyskiwania środków unijnych


W celu realizacji niniejszego Porozumienia Strony wyznaczyły swoich przedstawicieli, którzy są odpowiedzialni za koordynację współpracy:

- z ramienia AWFiS – prof.nadzw.dr hab. Katarzyna Prusik

- z ramienia Stowarzyszenia –Prezes Stowarzyszenia Helena Iwanicka

- z ramienia Gminy Przywidz – Wójt Marek Zimakowski


Zapraszamy również do lektury artykułu w lutowym wydaniu Panoramy Pomorza – załącznik poniżej.

 

 

Opracowanie:
Aleksandra Ciecholewska

Załączniki: