obwieszczenia

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne...

Data publikacji: 
środa, 16 Kwietnia, 2014
Przedmiot: 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz w prognozą oddziaływania na środowisko.