obwieszczenia

wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polega...

Data publikacji: 
czwartek, 24 Kwietnia, 2014
Przedmiot: 
wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii napowietrznej SN 15kV, budowie stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4kV na działce nr 87/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Miłowo, gmina Przywidz