obwieszczenia

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania pr...

Data publikacji: 
piątek, 2 Stycznia, 2015
Przedmiot: 
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przywidz