obwieszczenia

zawiadomienie wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowi...

Data publikacji: 
piątek, 16 Stycznia, 2015
Przedmiot: 
zawiadomienie wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Zalesienie użytków RVI i Ps V na działce nr 241/7, obręb ewidencyjny Przywidz , o łącznej powierzchni 2,31 ha, znajdującej się w zasięgu Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu"