obwieszczenia

GK.O.6220.1.2015 o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla pr...

Data publikacji: 
środa, 13 Maja, 2015
Przedmiot: 
GK.O.6220.1.2015 o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Zalesienie użytków PsIV i PsV na działce nr 486/3, obręb ewidencyjny Przywidz, o łącznej powierzchni 1,0 ha, znajdującej się w zasięgu Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu