obwieszczenia

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne...

Data publikacji: 
czwartek, 17 Marca, 2016
Przedmiot: 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miłowo I dla fragmentu obrębów geodezyjnych Miłowo i Przywidz, gmina Przywidz, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.