obwieszczenia

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia, że przystępuje do ustalenia decyzji dla lokalizacji inwest...

Data publikacji: 
piątek, 25 Marca, 2016
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia, że przystępuje do ustalenia decyzji dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na działce nr 50/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Pomlewo, gmina Przywidz