obwieszczenia

budowa słupowej stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV, budowa linii kablowej SN 15 kV i...

Data publikacji: 
czwartek, 22 Września, 2016
Przedmiot: 
budowa słupowej stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV, budowa linii kablowej SN 15 kV i nn 0,4 kV, budowa słupa linii napowietrznej SN 15 kV oraz budowa słupów linii napowietrznej nn 0,4 kV na działkach nr 20/7 i 20/9 położonych w obrębie ewidencyjnym Piekło Górne, gmina Przywidz