obwieszczenia

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.9.2017.DA z dnia 03 paźedz...

Data publikacji: 
wtorek, 3 Października, 2017
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.9.2017.DA z dnia 03 paźedziernika 2017 roku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: rozbudowie wodociągi w miejscowości Olszanka, gmina Przywidz oraz działce nr 113 w obrębie ewidencyjnym Błotnia gmina Trąbki Wielkie