obwieszczenia

Wojewoda Pomorski zawiadamia,że zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 u.i.s.p., po rozpatrzeniu wn...

Data publikacji: 
środa, 25 Października, 2017
Przedmiot: 
Wojewoda Pomorski zawiadamia, że zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 u.i.s.p., po rozpatrzeniu wniosku nr TLL/3702/17 z dnia 14 września 2017r. (wpływ 27 września 2017r.), Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. - 05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165, reprezentowana przez Pana Macieja Zielonkę, w dniu 25 października 2017r. wydał decyzję nr WI-X.747.1.28.2017.AM o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia: "Budowa napowietrznej dwutorowej linii 400 kV Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń", na działkach ewidencyjnych: - w gminie Przywidz: 119/3 w obrębie Marszewska Góra, 59, 172/2 w obrębie Jodłowno, - w gminie Kolbudy: 25/2, 103/2, 179/2, 190/4, 191/3, w obrębie Buszkowy Górne, - w gminie Trąbki Wielkie: 5, 78, 80/6, 493 w obrębie Mierzeszyn, 81/2, 82/2, 239. 242, 243/1, w obrębie Warcz, 135/3, 261/1 w obrębie Graniczna Wieś, 155/3, 164/5, 281 w obrębie Postołowo.