obwieszczenia

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp Trzepowo I