obwieszczenia

O wydaniu postanowienia prostującego z urzędu oczywistą omyłkę w załączniku graficznym 1A ...

Data publikacji: 
poniedziałek, 22 Stycznia, 2018
Przedmiot: 
O wydaniu postanowienia prostującego z urzędu oczywistą omyłkę w załączniku graficznym 1A do decyzji Wójta Gminy Przywidz znak GN.P.6733.15.2015.DA z dnia 30 grudnia 2015 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przywidz - etap III Gromadzin, Jodłowno, Marszewska Góra na działkach nr 235/2, 235/11, 72/2, 67, 66/34, 54/2, 60, 71/16. 43/21, 82/1, 40/10, 508/9, 510/8, 13, 5/18, 5/24, 4, 1/18, 234/9, położonych w obrębię ewidencyjnym Przywidz, na działkach 135/2, 12, 29, 146/3, 147/2, 152/1, położonych w obrębie ewidencyjnym Jodłowno, na działkach 135/2, 581, 382/1, 384/3, 101/10, 102/1, 381/4, 101/13, 101/18, 202, 335, 337/1, 345/2, 270/1, 344, 231, 217, 192, 195/5 położonych w obrębie ewidencyjnym Pomlewo gmina Przywidz t.j. nieuwzględnienie granic działek nr 60 i 510/8 w obrębie Przywidz poprzez zastąpienie załącznika obejmującego ww. działki załącznikiem do nimniejszego postanowienia.