Urząd

obwieszczenia

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.6.2019.DA z dnia 14 maja 2...

Data publikacji: 
wtorek, 14 Maja, 2019
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.6.2019.DA z dnia 14 maja 2019 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie linii kablowej nn 0,4 kV na działkach 143/18, 143/15. 140, 146/3, 116/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Piekło Górne, gmina Przywidz.