obwieszczenia

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne...

Data publikacji: 
piątek, 26 Lipca, 2013
Przedmiot: 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębu Huta Dolna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 05.08.2013r. do 26.08.2013r. w siedzibie Urzędu Gminy Przywidz w godz. od 9:00 do 15:00.