obwieszczenia

wszczęcie postępowania administracyjnego o przystąpieniu do ustalenia decyzji dla inwestyc...

Data publikacji: 
środa, 4 Września, 2013
Przedmiot: 
wszczęcie postępowania administracyjnego o przystąpieniu do ustalenia decyzji dla inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie linii kablowej nn 0,4kV na działkach nr 99/44, 99/50, 99/55 w miejscowościach Roztoka, obręb Nowa Wieś Przywidzka, gmina Przywidz