obwieszczenia

wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polega...

Data publikacji: 
wtorek, 17 Września, 2013
Przedmiot: 
wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na modernizacji obiektu mostowego przy drodze powiatowej nr 2205G Przywidz - Bliziny w miejscowości Przywidz na działkach nr 108/5, 111/2. 108/1, 207, 108/2, 235/2, 108/4, 214/6, 214/7 położonych w obrębie ewidencyjnym Przywidz, gmina Przywidz