obwieszczenia

wszczęcie postępowania administracyjnego o przystąpieniu do ustalenia decyzji dla inwestyc...

Data publikacji: 
czwartek, 26 Września, 2013
Przedmiot: 
wszczęcie postępowania administracyjnego o przystąpieniu do ustalenia decyzji dla inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie linii kablowej SN 15kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, linii kablowej nn 0,4 kV na działkach nr 143/3, 168/4, 168/1, 165, 196/2, 209/4, 209/15 w miejscowości Przywidz, obręb Przywidz, gmina Przywidz.