obwieszczenia

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań ...

Data publikacji: 
poniedziałek, 7 Października, 2013
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przywidz oraz do przeprowadzenia strategicznej oceny jego oddziaływania na środowisko.