obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Przywidz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego ...

Data publikacji: 
czwartek, 17 Października, 2013
Przedmiot: 
Obwieszczenie Wójta Gminy Przywidz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla fragmentów obrębów geodezyjnych Piekło Górne, Borowina i Kierzkowo - gmina Przywidz