obwieszczenia

wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polega...

Data publikacji: 
piątek, 18 Października, 2013
Przedmiot: 
wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej nn 0,4kV oraz przebudowie linii napowietrznej nn 0,4kV na fragmencie działki nr 35/2 w miejscowości Szklana Góra, obręb Kozia Góra, gmina Przywidz