obwieszczenia

wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polega...

Data publikacji: 
piątek, 18 Października, 2013
Przedmiot: 
wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej nn 0,4kV na działce nr 99/50 w miejscowości Roztoka, obręb Nowa Wieś Przywidzka, gmina Przywidz