obwieszczenia

wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polega...

Data publikacji: 
piątek, 25 Października, 2013
Przedmiot: 
wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na : budowie linii kablowej SN 15kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, linii kablowej nn 0,4 kV oraz przebudowie linii napowietrznej nn 0,4kV, SN 15kV na działkach nr 65/10, 71, 85/4 w obrębie Huta Dolna, gmina Przywidz.