obwieszczenia

wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polega...

Data publikacji: 
czwartek, 7 Listopada, 2013
Przedmiot: 
wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej SN 15kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, linii kablowej nn 0,4kV na działkach nr 143/3, 168/4, 168/1, 165, 196/2, 209/4, 209/15 w miejscowości Przywidz, obręb Przywidz, gmina Przywidz.