obwieszczenia

wszczęcie postępowania administracyjnego o przystąpieniu do ustalenia decyzji dla inwestyc...

Data publikacji: 
środa, 18 Grudnia, 2013
Przedmiot: 
wszczęcie postępowania administracyjnego o przystąpieniu do ustalenia decyzji dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej linii kablowej SN 15kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, linii kablowej nn 0,4 kV oraz wymiana słupów linii napowietrznej nn 0,4 kV, SN 15kV na działkach nr 43, 128, 130, 133, 129/3 w obrębie Sucha Huta, gmina Przywidz.