obwieszczenia

wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polega...

Data publikacji: 
poniedziałek, 30 Grudnia, 2013
Przedmiot: 
wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej SN 15kV, nn 0,4 kV oraz stacji transformatorowej słupowej na działach 59/2, 60, 61, 49, 75, 152/1, 105/1 w miejscowości Sucha Huta, gmina Przywidz.