obwieszczenia

wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polega...

Data publikacji: 
czwartek, 9 Stycznia, 2014
Przedmiot: 
wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej nn 0,4 kV ze złączami kablowymi nn 0,4 kV na działkach nr 40/10, 508/9, 510/8 w obrębie ewidencyjnym Przywidz, gmina Przywidz.