obwieszczenia

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjn...

Data publikacji: 
wtorek, 14 Stycznia, 2014
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „ Rozszerzenie działalności poprzez zbieranie i przetwarzanie odpadów ( gruz rozbiórkowy) na działkach nr 115/4,115/2,121/5 w m. Przywidz ul. Dolinowa i Młyńska, gm. Przywidz ”